Bestyrelse

Organisation

Profile Image
Formand
Peter Kolle
Profile Image
Kasserer
Benjamin Kristensen
Profile Image
Ungdomsansvarlig
Ronni Nielsen
Profile Image
Bestyrelsesmedlem
Louise Røjkjær Østervig
Profile Image
Bestyrelsesmedlem
Rikke Døssing
Profile Image
Bestyrelsesmedlem
Lene Hørning
60660330
Profile Image
Senioransvarlig
Solvejg Kristensen


Bestyrelsens sammensætning pr. den 25. marts 2022

Bestyrelsen består af Formand, Kasserer, Senior Ansvarlig, B&U Ansvarlig, samt 3 bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges for 2 år ad gangen.

Formand, B&U Ansvarlig og et bestyrelsesmedlem vælges på ulige år.
Kasserer, Senior Ansvarlig og to bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år.

Der vælges 2 suppleanter, der hver vælges for 1 år af gangen.

Der vælges 2 revisorer, der hver vælges for 2 år ad gangen. Den ene på lige år og den anden på ulige år.

Der vælges en revisorsuppleant for 1 år ad gangen.


Du finder alle Højby S&Gs vedtægter på linket herunder.


HØJBY S&G VEDTÆGTER