Velkommen til
Velkommen til Højby Håndbold

STORT velkommen til Højby Håndbold - er du ny spiller, ny forældre, eller ny træner i klubben, så læs mere her:

 

Forventninger til dig som spiller i Højby Håndbold

I Højby Håndbold har vi et sundt og godt miljø – dette ønsker vi naturligvis at fastholde, således alle er glade for at komme i klubben, både spillere, forældre og trænere. Det kan vi alle sammen hjælpe hinanden med.

Vi har som klub nogle forventninger til, hvordan du som spiller kan bidrage til at skabe et godt miljø, nemlig:

at du kommer i Højby Håndbold for at lære at spille håndbold og gerne vil give andre samme mulighed. Derfor….

 1. møder du positiv til træning
 2. hører du efter, hvad din træner siger
 3. er du stille, når der bliver givet beskeder og instruktioner
 4. holder du din bold i ro, når der bliver givet beskeder og instruktioner
 5. møder op til tiden til træning og kamp
 6. yder du dit maksimale til træning og kamp.

At du er klar når træningen starter, så alle kan få det maksimale ud af træningstiden. Derfor….

 • er du omklædt til tiden
 • har du din drikkedunk med ind i hallen
 • er du tapet før træning, hvis du i en periode har brug for det.

At du aktivt er med til at præge klubben på en positiv måde. Derfor….

 • hjælper du ved arrangementer i klubben når du kan.
 • overholder du de regler, der er i Højby Hallerne.

At du er en god kammerat, der i træning og kamp lever op til Fair Play. Derfor….

 • behandler du dine med -og modspillere med respekt
 • mobber og bagtaler du ikke dine medspillere
 • bruger du et ordentligt sprog
 • giver du kritik på en positiv måde
 • skælder du ikke ud på dommeren
 • skælder du ikke ud på modspillere
 • siger du tak for kampen.

Venlig hilsen

Højby Håndbold

 

 

Forventninger til dig som forældre i Højby Håndbold

I Højby Håndbold har vi et godt og sundt miljø, og det vil vi selvfølgelig gerne fastholde, således alle er glade for at komme i klubben - både spillere, forældre og trænere. Det kan vi alle sammen hjælpe hinanden med.

Vi har som klub nogle forventninger til, hvordan du som forælder kan bidrage til at fastholde og udvikle det gode og sunde miljø:

 • At du anerkender, at klubben bygger på frivillig arbejdskraft, så alle må hjælpe, hvor de kan. 
 • Hjælper du med transport, tøjvask og dommerbordsvagter på dit barns hold
 • Giver du en hånd med i forbindelse med sociale arrangementer på dit barns hold eller ved arrangementer i klubben hvor dit barn deltager. Se i øvrigt klubbens frivillighedskoncept her på hjemmesiden under fanen ”Frivillighed”.
 • Læser dit barns sedler, melder evt. tilbage samt orienterer dig om klubben og dit barns hold på Facebook eller på klubbens hjemmeside.
 • Møder op til forældremøder på dit barns hold
 • Anerkender, at dit barn deltager i en holdsport, hvor der skal være plads til alle. 
 • Støtter dit barn og holdet positivt under kampe.
 • Støtter træneren i hans/hendes dispositioner, også når du ikke er enig.

 

Venlig hilsen

Højby Håndbold

 

 

Velkommen som træner i Højby Håndbold

 

Som træner er dine opgaver:

– At planlægge og gennemføre træningen for en gruppe børn 1-3 gange om ugen i samarbejde med gruppens øvrige trænere og ungtrænere.

– At tage til kampe og stævner med en gruppe børn el. unge mennesker, samt alt hvad det indebærer af planlægning og organisering. Meget gerne med forældreinddragelse

– At deltage i afslutninger og andre arrangementer.

– At deltage i de indkaldte trænermøder

– At planlægge og gennemføre mindst et årligt forældremøde, hvor du bl.a. sørger for at finde en forældrerepræsentant til at samarbejde med de øvrige forældrerepræsentanter i klubben.

– At du holder dig orienteret om, hvad der foregår i klubben bl.a. via klubbens hjemmeside og facebook.

– At du udfylder en børneattest. Det er lovpligtigt for alle klubber for at sikre, at voksne der træner børn, ikke har en pædofilidom.

– At du er loyal mod klubben og henvender dig direkte til Ungdomsudvalget eller bestyrelsen med eventuelle spørgsmål, ideer, kritik eller problemer, hvor du kan bruge vores hjælp.

– At du bruger ungdomsudvalget til håndboldmæssig sparring.

Du modtager de nødvendige informationer af ungdomsudvalget el. bestyrelsen inden opstart, samt får udleveret evt. håndbøger, og selvfølgelig diverse nøgler, koder og trænertøj.

 

Venlig hilsen

Højby Håndbold