Organisation
Organisation
Bestyrelsen
File
Peter Kolle
Formand
23 23 98 37
File
Benjamin Kristensen
Kasserer
51 95 99 19
File
Ronni Nielsen
Ungdoms Ansvarlig
60 11 18 42
File
Louise Røjkjær Østervig
Bestyrelsesmedlem
51 15 45 15
File
Rikke Døssing
Bestyrelsesmedlem
61 20 59 16
File
Lene Hørning
Bestyrelsesmedlem
60 66 03 30
Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter


Bestyrelsens sammensætning pr. den 25. marts 2022

Bestyrelsen består af Formand, Kasserer, Senior Ansvarlig, B&U Ansvarlig, samt 3 bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges for 2 år ad gangen.

Formand, B&U Ansvarlig og et bestyrelsesmedlem vælges på ulige år.
Kasserer, Senior Ansvarlig og to bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år.

Der vælges 2 suppleanter, der hver vælges for 1 år af gangen.

Der vælges 2 revisorer, der hver vælges for 2 år ad gangen. Den ene på lige år og den anden på ulige år.

Der vælges en revisorsuppleant for 1 år ad gangen.


Du finder alle Højby S&Gs vedtægter på linket herunder.


HØJBY S&G VEDTÆGTER